Xe đạp Nhật bãi Bridgestone ORDINO

  • Khung nhôm phụ tùng full Shimano
  • Group Shimano Altus 3×8 tay bấm xã
  • Căm bánh bộ Vành 700c