Dịch vụ

DỊCH VỤ BẢO TRÌ XE ĐẠP MIỄN PHÍ CỦA GREENBIKE

Tất cả các xe đạp mua tại hệ thống của hàng Greenbike
Đều được bảo dưỡng miễn phí mỗi tháng 1 lần trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua xe
Thời gian bảo trì xe ( từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần )
Lưu ý không nhận bảo trì xe miễn phí vào các ngày thứ 7 và chủ nhật

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP

Các sản phẩm xe đạp của Jett, Cannondale và GT sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho người sở hữu sản phẩm đầu tiên và không áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng.

KHUNG XE

Greenbike cam kết bảo hành trọn đời cho khung xe (kể từ ngày mua hàng đầu tiên và không bao gồm móc đề sau) trên bất kỳ xe đạp nào thỏa mãn điều kiện: sản phẩm được bảo hành là sản phẩm được mua mới hoàn toàn. Nếu khung xe được xác định bị gãy do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay miễn phí bằng một khung xe khác, theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của Greenbike

(1) Các móc đề sẽ không được bao gồm trong chế độ bảo hành vì móc đề sau có thể bị uốn cong dẫn đến việc hư hỏng.

RUỘT, LỐP VÀ PEDAN

Bảo hành 30 ngày (kể từ ngày mua hàng đầu tiên) trong trường hợp vỏ hay ruột xe được xác định bị hư do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật. Nếu xe vẫn còn trong thời gian bảo hành thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay mới bằng một sản phẩm khác mà không tính thêm phí, theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của Greenbike.
PEDAN được bảo hành 30 ngày

PHỤ TÙNG KHÁC

Tất cả phụ tùng của xe, bao gồm phuộc (ngoại trừ vỏ và ruột xe) đều được bảo hành miễn phí đối với những sai sót về chất liệu hoặc lỗi kĩ thuật trong khoảng thời gian 1 (một) năm (kể từ ngày mua hàng đầu tiên). Nếu bất cứ bộ phận nào bị hư do sai sót về chất liệu hoặc lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay mới bằng một sản phầm khác theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của Greenbike.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH XE ĐẠP

1. Các sản phẩm xe đạp của Jett, Cannondale và GT sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho người sở hữu sản phẩm đầu tiên và không áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng.

2. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho mục đích di chuyển thông thường hoặc giải trí cá nhân tùy theo đặc tính kỹ thuật của từng dòng xe và không được sử dụng như một phương tiện để thực hiện các hoạt động sai hướng dẫn của Greenbike. Việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu trong một số trường hợp sau: bán, cho thuê hoặc tặng sản phẩm cho một cá nhân khác, tự ý lắp đặt động cơ hoặc thay đổi các bộ phận của xe không đúng với hướng dẫn, sử dụng xe cho các hoạt động biểu diễn nhào lộn không đúng với những hướng dẫn của Greenbike.

3. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng cho những trường hợp xe bị bào mòn hay hư hại thông thường do thiếu bảo trì, hoặc bảo trì không đúng, những hỏng hóc do sai sót trong quá trình bảo quản, vận chuyển, hư hại do tai nạn mà nguyên nhân là do thảm họa thiên nhiên, do điều kiện thời tiết hoặc do người sử dụng hay bất kỳ một bên nào khác cố ý hoặc không cố ý gây ra.

4. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng trong trường hợp phụ tùng hoặc phụ kiện của xe đã bị thay thế hoặc được lắp ráp không giống như sản phẩm gốc, cũng như việc khung xe hoặc các chi tiết khác đã có những sửa đổi khi chưa được ủy quyền.

5. Những sản phẩm yêu cầu bảo hành phải đính kèm hóa đơn mua hàng gốc để xác thực ngày mua hàng và nguồn gốc của sản phẩm. Nếu không có hóa đơn mua hàng gốc thì việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu.

6. Việc kiểm tra và xác nhận sản phẩm bảo hành sẽ được thực hiện đơn phương bởi Greenbike.
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH PHỤ KIỆN

Người sở hữu sản phẩm đầu tiên có trách nhiệm thực hiện tất cả các bước điều chỉnh, bảo trì và bảo quản cần thiết để đảm bảo sản phẩm luôn được hoạt động tốt. Jett Cycles không bảo hành đối với sản phẩm bị hư hại do người sử dụng tự ý lắp ráp sai, không bảo quản đúng cách, tự ý điều chỉnh các chi tiết đi kèm sản phẩm.

RUỘT VÀ LỐP XE

Bảo hành 30 ngày (kể từ ngày mua hàng đầu tiên) trong trường hợp vỏ hay ruột xe được xác định bị hư do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật. Nếu xe vẫn còn trong thời gian bảo hành thời gian bảo hành, khách hàng sẽ được thay mới bằng một sản phẩm khác mà không tính thêm phí, theo “Điều kiện bảo hành xe đạp” của Greenbike.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH PHỤ KIỆN

1. Các phụ kiện xe đạp của các hãng do Greenbike phân phối sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho người sở hữu sản phẩm đầu tiên và không áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng.

2. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cùng với xe đạp theo đặc tính kỹ thuật của từng dòng xe và không được sử dụng như một phương tiện để thực hiện các hoạt động sai hướng dẫn của Jett Cycles. Việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu trong một số trường hợp sau: bán, cho thuê hoặc tặng sản phẩm cho một cá nhân khác, tự ý lắp đặt động cơ hoặc thay đổi các bộ phận của xe không đúng với hướng dẫn, sử dụng xe cho các hoạt động biểu diễn nhào lộn không đúng với những hướng dẫn của Greenbike.
3. Việc bảo hành sẽ bị vô hiệu nếu sản phẩm gốc có bất kỳ điều chỉnh hoặc thay thế nào trước khi mang đến bảo hành.

4. Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng cho những trường hợp xe bị bào mòn hay hư hại thông thường do thiếu bảo trì, hoặc bảo trì không đúng, những hỏng hóc do sai sót trong quá trình bảo quản, vận chuyển, hư hại do tai nạn mà nguyên nhân là do thảm họa thiên nhiên, do điều kiện thời tiết hoặc do người sử dụng hay bất kỳ một bên nào khác cố ý hoặc không cố ý gây ra.
5. Việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu nếu những phụ kiện được lắp ráp không đúng cách, sai hướng dẫn của hãng sản xuất

6. Những sản phẩm yêu cầu bảo hành phải đính kèm hóa đơn mua hàng gốc để xác thực ngày mua hàng và nguồn gốc của sản phẩm. Nếu không có hóa đơn mua hàng gốc thì việc bảo hành sẽ trở nên vô hiệu

7. Việc kiểm tra và xác nhận sản phẩm bảo hành sẽ được thực hiện đơn phương bởi Greenbike

Sản phẩm bán chạy Sản phẩm bán chạy